top of page

Kaygı: Özgürlükten Olgunluğa

Güncelleme tarihi: 2 Tem

Kaygı, özgürlüğün getirdiği olgunluğa doğru büyürken seçme ikilemi noktasında hissedilen duygudur.
Doğumumuz itibariyle hayatın doğal akışına dahil oluruz.


Olasılıklar ile çevrili hayatta, bir dizi seçimler yaparak hayatın bir parçası oluruz. Kendimizi gerçekleştirmek için yaptığımız bu seçimler, özgürlükten olguluğa giden bir yolculuktur.


Gelişim, tüm olasılıkların farkında olarak, özgürce yapılan tercihlerin bütün bileşenlerini olgunlukla kabul etmek, içsel anlamda büyümektir.


Kaygının, hissedildiği yerde bir ikilem, çelişki, çatışma ve emin olmama durumu vardır. Oysa ki, seçim yapmak, bir benlik bilinci gerektirir.


Bu perspektiften bakıldığında kaygı, benlik bilinci oluştuğunda ortaya çıkar ve her tercihin olgunluğunu deneyimleyerek, bu bilici kimlikleştirmek için aracı olarak çalışır.


Olasılığı deneyimlemek, insan hayatı için kaçınılmazdır. Her olasılık deneyimi bir seçimle başlar, her seçime ise kaygı eşlik eder. Böylece kaygı, insan hayatının özgürlükten olguluğa giden yolculuğunda, doğal bir parça haline gelir.


Kaygılarımız tıbbileştirilmesi gereken öğeler değil, cesaretle kucaklamamız gerekenlerdir.


bottom of page