top of page

Özgeçmiş

Eğitim

Üsküdar Üniversitesi

Nörobilim Doktora Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İstanbul, Türkiye

Sinirbilim, canlılardaki sinir sistemini yapısal ve işlevsel olarak inceleyen, hücreden sinir ağlarına, sinir ağlarından tüm beyine ve tüm beyinden davranışlara inceleyen çok disiplinli bir bilim dalı. 

Üsküdar Üniversitesi

Nörobilim Yüksek Lisans Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İstanbul, Türkiye

Sinirbilim, canlılardaki sinir sistemini yapısal ve işlevsel olarak inceleyen, hücreden sinir ağlarına, sinir ağlarından tüm beyine ve tüm beyinden davranışlara inceleyen çok disiplinli bir bilim dalı. 

Üsküdar Üniversitesi

Klinik Psikoloji

Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal durumunu inceleyen, olası bozuklukları klinik müdehalelerle çözüm getiren bir bilim dalı.

İstanbul, Türkiye

Bahçeşehir Üniversitesi

Psikoloji Lisans Programı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İstanbul, Türkiye

Bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal durumunu inceleyen, olası bozuklukları klinik müdehalelerle çözüm getiren bir bilim dalı.

Terapi Yaklaşımları

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme Terapisi)

Bilişsel Davranışçı Terapi

Gottman Yönelimli Çift Terapisi

Diyalektik Davranışçı Terapi

Şema Terapi

Kalıtımsal Aile Travması

Terapi Dilleri

Türkçe

İngilizce

Deneyim

Braintab

Kurucu

Chicago, USA

ZION Psikiyatri Akademisi 

Uzman Klinik Psikolog

İstanbul, Türkiye

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü

Araştırma Asistanı

İstanbul, Türkiye

Diyalektik Davranışçı Terapi

Program Koordinatörü

İstanbul, Türkiye

Intercultural Social Awareness Project

Ülke Koordinatörü

Slovenya, Azerbaycan, 

Norveç, Gürcistan

The Lifeco Wellbeing

Mental Wellness Program Koordinatörü

İstanbul, Türkiye

Funzi Türkiye

Program Koordinatörü

İstanbul, Türkiye

Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

Grup Terapisti

İstanbul, Türkiye

Kongre, Sunum ve Araştırmalar

RIKEN Brain Science 

Bipolar ve Unipolar Bozuklukların Biyobelirteç Kullanılarak Yapay Zeka ile Sınıflandırılması

Tokyo, Japonya

IBERO Clinical and Health Psychology

Kanser Hastalarında Mindfulness Temelli Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımı

Porto Riko, USA

Disiplinlerarası Nörobilim Kongresi

Bilinçli Farkındalık ve Beyin

İstanbul, Türkiye

bottom of page